Laboratorní diagnostika

Archivnummer: 5363

Roche jako dodavatel technologií a chemie pro oblast klinické diagnostiky, bere velký zřetel na inovaci a rozvoj nových technologií s pochopením, že v současné době není zpravidla možné uspokojit požadavky zákazníků pouze dodávkou analyzátorů a měřicích souprav. Volíme tedy cestu nabídky komplexního řešení. Firma Roche Diagnostics nenabízí pouze jednotlivé přístroje a reagencie pro ně, ale je schopna spolupracovat s pracovníky laboratoře na analýze současného stavu pomocí softwarových nástrojů, návrhu nového řešení včetně jeho simulace. Součástí dodávky podle požadavků laboratoře pak mohou být dodávky perianalytických systémů, včetně softwarového vybavení (cobas IT middleware (cITm) – připojení k LIS, distribuce vzorků, QC, validace výsledků, statistika laboratoře), analyzátory volně stojící anebo modulární různých kapacit a výkonů. Dokážeme zpracovat požadavky na klinickou chemii, homogenní i heterogenní imunoanalýzu, analýzu krevních plynů, iontů a elektrolytů a rovněž analýzu moče. Samozřejmostí je účast při nastavení a odladění celého provozu, zaškolení a technický a aplikační servis pro zákazníky.