Molekulární diagnostika

Archivnummer: 5880

Molekulární diagnostika je oblast, která využívá techniky PCR (polymerázová řetězová reakce) pro IVD aplikace.

Roche nabízí několik automatizovaných systémů pro PCR diagnostiku.

Real-time PCR analyzátor COBAS® TaqMan® 48 pro kvantitativní stanovení viru lidského imunodeficitu (HIV-1), viru hepatitidy B a C (HBV + HCV) a kvalitativní stanoveni Chlamydia trachomatis (CT) a Mycobacterium tuberculosis (MTB).

Příprava vzorku (izolace nukleové kyseliny) je u všech testů možná klasickým manuálním způsobem, nebo pomocí automatu na přípravu vzorku a izolaci nukleové kyseliny, COBAS® AmpliPrep. 

Novinkou je systém cobas® 4800 pro průkaz lidského papillomaviru (HPV), včetně přímé genotypizace HPV16 a HPV18 a dále kombinovaný test Chlamydia trachomatis (CT)  a Neisseria gonorrhoeae (NG) a dále onkologické testy pro testování mutací v genu KRAS, EGFR, BRAF  a v PIK3CA.

Pro transfuzní službu je určen test TaqScreen pro stanovení HBV, HCV, HIV, HAV, Parvovirus B19 a Západonilský virus v poolovaných krevních vzorcích, který se provádí na analyzátoru cobas 201.

V manuálním neautomatickém formátu se nabízí genytypizační test pro lidský papilloma- virus (HPV).

Roche formát PCR se vyznačuje velkou robustností všech metod a vysokou reprodukovatelností výsledků. Zařazením systému AmpErase je prakticky vyloučena možnost falešně pozitivních výsledků. Falešně negativní výsledky jsou eliminovány zařazením interní kontroly, která spolehlivě odhalí inhibici amplifikačního procesu.

 

Všechny PCR testy firmy Roche mají CE certifikát.