Point of Care Testing - POCT

0199093

Pod zkratkou POCT se skrývá provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného laboratorního vzdělání na klinických odděleních jako součást péče o pacienta.

POCT zahrnuje používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v praktických a odborných ambulancích nebo techniky vlastněné pacientem (sebetestování).

POCT v nemocničním prostředí, tzn. u lůžka pacienta, je velmi často využíváno na odděleních intenzivní péče, kde je třeba urychlit rozhodovací proces o dalším postupu v péči o pacienta.

Výhody POCT

  • optimalizace úvodního vyšetření pacienta a cílené odebrání anamnézy
  • rychlá analýza z plné nebo kapilární krve (malý objem vzorku)
  • získání výsledku v době, kdy se lékař plně věnuje pacientovi
  • zkrácení analytického času
  • cílená změna péče v případě časného získání výsledku
  • větší uspokojení lékaře
  • zlepšení kvality života pacienta

POCT tvoří nedílnou součást laboratorní diagnostiky a má pevné místo v uspořádání konsolidované laboratorní medicíny. POCT je důležitým prvkem v péči o pacienta a optimálním zaváděním POCT do praxe je jeho řízený proces a efektivní využívání jak z hlediska péče o pacienta tak i z hlediska ekonomického.

Nedílnou součástí správného zavádění POCT do praxe se v neposlední řadě stává využití informačních technologií tzv. dálková správa neboli softwarové řešení. Softwarové řešení zajistí standardizaci všech procesů prováděných mimo laboratoř a jejich návaznost na centrální laboratoř, kde umožňuje tzv. koordinátorovi POCT systému sledovat a řídit činnost vzdálených POCT pracovišť a zajišťovat mimo jiné řádný sběr, ověřování a schvalování dat před jejich odesláním do systému LIS/HIS.

Roche systém cobas® Liat® umožňuje rychlou a přesnou i  PCR diagnostiku přímo v ambulanci lékaře. Výsledky, které jsou zobrazeny maximálně do 30 minut, lékaři umožní správnou diagnózu okamžitě po skončení analýzy. Pacient tak dostane cílenou léčbu hned během první návštěvy. cobas® Liat® System je ideální pro statimové testování potřebné k rozhodování v časové tísni.