Analýza moči POC

Archivnummer: 4428

Testování moči pomocí proužků je významné při renálních, močových, jaterních a metabolických poruchách.

Testovací proužky pro semikvantitativní stanovení relativní hustoty, pH, leukocytů, dusitanu, proteinu, glukózy, ketonů, urobilinogenu, bilirubinu a krve v moči.

Combur 10 Test® UX jsou vhodné pro vizuální hodnocení a dále reflektanční fotometrií analyzátorem Urisys 1100® nebo Urilux S.

Combur10 Test M je možné vyhodnotit vizuálně  a také pomocí analyzátorů pro rozbor moče Miditron MMiditron Junior II, cobas u 411 a Urisys 1800®.

Použitím POC přístroje pro měření močových testovacích proužků se vylučují negativní faktory ovlivňující pouhé vizuální vyhodnocování jako:

  • Proměnlivé světelné podmínky na pracovišti
  • Rozdílná individuální schopnost porovnání barev nebo ochabující soustředění pracovníka
  • Různé reakční časy testovacích proužků
  • Administrativní chyby
  • Silné zbarvení vzorku moči.

 Urisys 1100® je reflexní fotometr určený k měření a vyhodnocování močových testovacích proužků Roche Diagnostics Combur 10 Test® UX. Provádí měření proužků za standardních podmínek, ukládá výsledky do paměti a tiskne je pomocí vlastní vestavěné tiskárny a/nebo sériového rozhraní. Dále je možné zadávat jména nebo ID pacienta klávesnicí či čtečkou čárových kódů a prostřednictvím správy dat a zařízení POC IT i připojení k LIS.

 Tento přístroj je navržen k použití kvalifikovanými lékaři a laboratorními pracovníky pro účely in vitro diagnostiky (IVD).