Kardiální markery POC

krevni_plyny_home

Při podezření na poruchy myokardu, nebo na venózní trombotickou embolii je důležitá každá minuta.

cobas_h232

Snímací čtecí systém cobas h 232 umožňuje při použití jediného krevního vzorku rychlé stanovení NT-pro BNP, troponinu T, CK-MB a myoglobinu nebo - v případě trombózy - stanovit D-Dimer. Kvantitativní vyhodnocení je tak k dispozici během několika málo minut, což bezesporu usnadňuje výběr správného následného léčebného zákroku první volby. Podrobné informace o specifických testech naleznete v příbalových letácích testovacích proužků.

cobas_h232_assays

Odečtení výsledků lze provést přímo na místě odběru vzorků krve. Přistroj cobas h 232 je proto ideální pro použití na pohotovostech, v jednotkách intenzivní péče či v sanitách či kardiology nebo praktickými lékaři. Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání: vložíte do něj nepoužitý proužek a nanesete vzorek.

K dispozici jsou následující testy:

Kardiální markery

Thromboembolický marker
 

Troponin T

D-dimer
 

CK-MB

 
 

Myoglobin

 
 

NT-proBNP

           

Po uplynutí reakční doby přístroj poskytne kvantitativní výsledek, u některých testů je navíc na konci k dispozici i kvalitativní výsledek.

Přístroj cobas h 232 se může prostřednictvím přenosné dokovací stanice společnosti Roche (k dispozici samostatně) připojit k systému pro správu dat (DMS). Přístroj cobas h 232 podporuje výměnu dat prostřednictvím standardního protokolu POCT1A. Systémy pro správu dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí přístroje nebo například aktivovat přenos dat do LIS či HIS.

cobas_h232_dokovaci_stanice