Monitoring hemokoagulace - srážlivosti krve (INR)

http://www.coaguchek.cz/

Antikoagulační léčbu potřebuje z nejrůznějších zdravotních důvodů stále více pacientů. Odborníci odhadují jejich počet celosvětově na sedm miliónů, v Evropě je to přibližně kolem dvou miliónů. Pro tento obrovský počet pacientů je antikoagulační léčba důležitou a většinou nezbytnou celoživotní nutností.

Jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují účinnost a bezpečnost antikoagulační léčby, je pravidelná kontrola hemokoagulace – srážlivosti krve, která se stanovuje měřením tzv. protrombinového času, vyjádřeného hodnotou INR (International Normalized Ratio – Mezinárodní normalizovaný poměr). Hodnoty INR se musí stále udržovat ve stanoveném terapeutickém rozmezí, které odpovídá konkrétní diagnóze každého pacienta.

Stanovení hodnot INR z kapilární krve také lze provádět samotným pacientem, jde o tzv. selfmonitoring (sebetestování).

Selfmonitoring pacientovi užívajícímu antikoagulancia (v ČR nejpoužívanější warfarin) poskytuje větší jistotu, sebedůvěru, kontrolu nad onemocněním, volnost v každodenním životě a umožňuje lépe pochopit své tělo. Stanovení hodnot INR samotným pacientem přispívá ke kvalitě vedení léčby, pacient je aktivně zapojen do léčby a lépe spolupracuje s lékařem. Častějšími kontrolami hodnot INR má pacient větší kontrolu nad možnými komplikacemi způsobenými změnou životosprávy, stravovacích návyků, jinými léky, psychikou a má možnost lépe a rychleji zareagovat na změnu zdravotního stavu.

Selfmonitoring však není náhradou lékařské péče, nýbrž ji doplňuje. 
Pacient by měl výsledky naměřených hodnot i nadále konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, vést zápis hodnot a uvědomit lékaře o jakémkoli podezření na změnu zdravotního stavu.

Selfmonitoring mohou pacienti provádět po komplexním zaškolení kvalifikovanou a pověřenou osobou.