Profesionální glukometry

Accu-Chek Inform II System Wave

Systém Accu-Chek® Inform II je určen pro in vitro diagnostiku zaměřenou na kvantitativní stanovení hladiny glykémie ve vzorcích žilní, kapilární, arteriální a novorozenecké krve při monitorování glykémie. Je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Jde o zařízení pro vyšetření u lůžka, které vám může pomoci zajišťovat kvalitní péči o pacienty měřením glykémie a automatizací vedení záznamů týkajících se měření a kontroly kvality měření glykémie. Systém Accu-Chek® Inform II tvoří tyto součásti a příslušenství:

  •  Glukometr
  •  Čtečka kódových klíčů
  •  Základní jednotka s napájecím zdrojem
  •  Schránka na příslušenství
     

Systém Accu-Chek® Inform II má následující funkce a vlastnosti:

  •  Provádí měření glykémie pacientů a kontrolní měření glukózy pomocí kontrolního roztoku.
  • Automaticky zaznamenává veškeré potřebné údaje o měření. Jsou to:
    * Čas a datum měření * Identifikace uživatele, pacienta a vzorků * Informace o kontrolních roztocích, testovacích proužcích a linearitě * Výsledky měření a poznámky
accuchek_test_strips_controls

Spotřební materiál jsou především testovací proužky, kontrolní materiál; odběrová pera-lancety.  

Testovací proužky Accu‑Chek® Inform II jsou určeny k použití s glukometry Accu‑Chek® Inform II  ke kvantitativnímu měření glukózy v čerstvě odebrané plné žilní krvi, tepenné krvi, krvi novorozenců a plné kapilární krvi jako pomůcka při sledování účinnosti kontroly hladin glukózy. Testovací proužky Accu‑Chek®Inform II  používané s těmito glukometry Accu‑Chek® představují ucelené měřicí systémy určené pro profesionální zdravotníky k diagnostickému použití in vitro v klinickém prostředí a pro domácí použití diabetiky.

Správa zařízení POC IT umožňuje shromažďovat, ukládat a přenášet informace nejenom z glukometrů, ale i dalších zařízení POC.

schema_HosPoc