Sebetestování

Archivnummer: 3935

Sebetestování nebo tzv. selfmonitoring je pravidelné samostatné měření hladiny určitých látek v krvi a reakce jedince na naměřené hodnoty. Sebetestování poskytuje pacientům užívajícím celoživotně nutné léky větší jistotu v každodenním životě, pomáhá lépe kontrolovat průběh léčby, která se stává bezpečnější a stabilnější. K tomuto účelu byly již v minulosti vyvinuty přenosné diagnostické přístroje, kterými je možné samotným pacientem provést jednoduchým způsobem z kapky krve z prstu test během několika minut a na základě naměřeného výsledku upravit dávkování léků. Cílem sebetestování je udržet lékařem stanovenou hladinu určitých látek v požadovaném rozmezí cílových hodnot bezpečných pro vás. Účinnost každé léčby závisí na pravidelné kontrole a spolupráci pacienta. Sebetestování přispívá k vyšší kvalitě vedení léčby a pacient je aktivně zapojen do své terapie.

Sebetestování doplňuje lékařskou péči, ale není její náhradou. Pacient by měl své výsledky zaznamenávat do zápisníku (deníku pacienta) a při každé kontrole jej předkládat svému ošetřujícímu lékaři nebo s ním výsledky naměřených hodnot konzultovat telefonicky.

Častější kontroly a sebetestování přináší snížení průvodních komplikací onemocnění, preventivně se podílí na úsporách na hospitalizacích a následné léčbě vzniklých komplikací doprovázejících léčbu.

Největší zkušenost se sebetestováním mají v naší populaci lidé s cukrovkou nebo různými poruchami metabolismu. Více informací o diabetu, měření glykémie  a inzulínových pumpách naleznete na internetových stránkách ACCU-CHEK®.

Součástí poruch metabolismu je také kontrola hladin cholesterolu a triglyceridů. Více informací naleznete na stránce věnované systému Accutrend® Plus.

Další skupinou pacientů se zkušenostmi se sebetestováním jsou nemocní s poruchami srážlivosti krve, které vznikají vlivem podávání léků na snížení krevního srážení tzv. antikoagulancií. Tito lidé si stanovují hodnotu INR (protrombinový čas). Patří mezi ně pacienti s umělými náhradami srdeční chlopně, se sklonem k žilním trombózám, s fibrilacemi síní, pacienti s prodělanou plicní embolií nebo se antikoagulační léčba zavádí také jako profylaxe po ortopedických operací - více informací o systému CoaguChek®.