Tkáňová diagnostika

Archivnummer: 4050

Tkáňová diagnostika  -  Ventana vyvíjí a vyrábí moderní diagnostické přístroje řady Benchmark a reagencie pro automatizované barvení histologických preparátů - tkání pacientů s onkologickými a infekčními nemocemi. Dále je zaměřena na digitalizaci snímání obarvených histologických preparátů a informační systémy řešení průchodu vzorků histopatologickou laboratoří. Tkáňová diagnostika je typickým příkladem rozšiřujících se diagnostických možností lékařů a individualizaci léčby vážně nemocných (tzv. personalizovaná medicína), např. stanovením exprese genu HER-2 u pacientek s karcinomem prsu.