Zajištění služeb Roche Diagnostics při pandemii COVID-19 v ČR

convid19

Praha,

I v současné nelehké době se společnost ROCHE s.r.o. snaží maximálně zajistit rozsah svých aktivit a služeb tak, aby byla plně pokryta péče o pacienty, kteří profitují z našich služeb a dopad na vás byl, pokud možno, co nejmenší. Dovolte nám tedy v této souvislosti poskytnout několik základních informací k níže uvedeným oblastem.

Praha,

  1. Objednávky a dodávky zboží
    Zajištění plynulosti dodávek zboží je jednou z hlavních priorit naší společnosti. Objednávání zboží a zásobování tedy funguje bez omezení. Ani do budoucna nepředpokládáme žádné přerušení dodávek a není tedy potřeba vytvářet na vašich pracovištích vyšší lokální zásoby nad rámec vašich běžných provozních zásob.
  2. Technický servis 
    V oblasti technického servisu omezujeme naše aktivity pouze na kritické služby (urgentní opravy přístrojů apod.), zajišťující nezbytný chod laboratoří. Veškeré zbylé kapacity směřujeme k těm aktivitám, které mají přímou souvislost s řešením současné pandemické situace. Obecně tedy platí, že nebudeme nyní nad rámec výše uvedeného pokrývat služby jako instalace/ deinstalace/ přesun přístrojů apod., po dohodě s vámi budou rovněž odloženy plánované preventivní údržby - v případě urgentní potřeby, nás, prosím, konktaktujte pro prověření našich kapacit a možností.
  3. Semináře, konference, přednášky, pracovní schůzky
    Všechny plánované semináře, konference, přednášky a pracovní schůzky jsou za současné situace zrušeny. Pokud jsou organizovány třetí stranou, tak se zaměstnanci ROCHE nebudou účastnit.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedených adresách, případně přímo přes naše obchodní zástupce. 

Objednávky:praque.objednavkydia@roche.com
Reklamace: praque.reklamacedia@roche.com
Servis: czech.rcsc@roche.com
Recepce: praque.reception@roche.com 

Pečlivě sledujeme situaci ohledně COVID-19 a činíme opatření v zájmu zabránění šíření epidemie a ochrany našich zákazníků a zaměstnanců. Chci vás ujistit, že společnost ROCHE činí maximum k udržení servisu, služeb a dodávek tak, aby nebyla ohrožena dostupnost diagnostických metod a léčivých přípravků pro pacienty v ČR. Pokud dojde ke změně situace, budeme vás o této skutečnosti informovat. Provozní modely a spektrum zákazníků diagnostické divize, farmaceutické divize a obchodní jednotky Diabetes Care jsou odlišné. Z tohoto důvodu vás naši kolegové z farmaceutické divize a obchodní jednotky Diabetes Care kontaktují v případě potřeby samostatně. 

Plné znění dokumentu naleznete zde.