Historie a současnost společnosti Roche

Archivnummer: 5681

Společnost Roche již více než sto let vyrábí špičkové léky a produkty pro laboratorní diagnostiku, zaujímá přední místo v medicínském výzkumu a vývoji a poskytuje spolehlivý servis zákazníkům. Během svého vývoje uvedla firma do běžné lékařské praxe mnoho léčivých přípravků, výrobků a služeb, které významně zlepšily péči o nemocné a kvalitu jejich života po celém světě.

Společnost F. Hoffmann – La Roche & Co. byla založena v r. 1896 Fritzem Hoffmannem ve švýcarské Basileji. Již v roce 1897 založil Fritz Hoffmann továrnu v Grenzachu a potom filiálky v Paříži (1903), New Yorku (1905), Vídni (1907), Londýně (1908), St. Petersburgu (1910) a Yokohamě (1912). Tím byl již v prvních letech existence položen základ mezinárodní struktury společnosti. V roce 1919 už je ve firmě zahájena rozsáhlá biochemická výzkumná činnost. V roce 1929 se firma přestěhovala do nových prostor v Nutley (New Jersey, USA), svého dnešního amerického sídla, a zaregistrovala se zde pod názvem Hoffmann-La Roche Inc.

Fritz Hoffmann byl jedním z prvních, kdo pochopil podstatu patentovaného lékařského produktu: látka k přímému použití, ve standardním složení a s jednotným účinkem, která nese ochrannou známku. Propagační aktivity nebyly zaměřeny pouze na spotřebitele a lékárníky, ale také na lékaře. Fritz Hoffmann kladl velký důraz na publikování kvalitních článků napsaných vědci společnosti Roche v odborných lékařských časopisech. Další skutečnou novinku v tehdejší Evropě bylo vydávání vlastních firemních vědeckých periodik.

Mezi největší úspěchy firmy patří první komerční produkce vitaminu ve třicátých letech 20. století nebo zavedení bakteriostatik v letech čtyřicátých a psychoterapeutických preparátů v letech padesátých a šedesátých. Erudovaní odborníci firmy Hoffmann-La Roche Inc. stáli u kolébky biotechnologie v letech osmdesátých. Jejich práce nese své plody také v letech devadesátých, kdy došlo ke zlomu ve vývoji diagnostických metod v souvislosti s bojem proti AIDS (fa Roche uvedla na trh svůj první diagnostický test HIV v r. 1986), objevily se nové přístupy k léčení obezity a úspěšné řešení problému odmítání transplantovaných orgánů hostitelským organismem člověka. Do oblasti diabetologie vstoupila firma Roche v r. 1968, kdy uvedla na trh svůj první semikvantitativní test stanovení hladiny krevní glukózy, tzv. „Haemo-Glukotest“.

V r. 1968 došlo i k dalšímu zásadnímu strategickému vývoji firmy. V Basileji byla založena její diagnostická divize. V následujících desetiletích se společnost rozrůstá i díky akvizicím několika firem.

Společnost F. Hoffmann-La Roche Ltd. patří mezi deset špičkových farmaceutických společností na světě a svou činností podporovanou intenzivním výzkumem přispívá ke zcela zásadnímu pokroku v oblasti medicíny a farmakoterapie. Jako dodavatel inovativních produktů a služeb pro prevenci, diagnózu a léčbu chorob, pomáhá v mnoha směrech zlepšovat zdraví lidí a kvalitu jejich života. Roche je světovou jedničkou v oboru diagnostiky, vedoucím dodavatelem léků pro onkologii, transplantační medicínu a virologii. Společnost F. Hoffmann-La Roche zaměstnává více než 65 000 lidí a prodává své produkty ve 150 zemích světa.

Diagnostická divize Roche Group je jednou z největších diagnostických společností světa. Patří jí 20% světového trhu prostředků laboratorní diagnostiky. Vyrábí různé přístroje pro analýzu kreve, moči, tkání atp. a příslušné chemikálie pro provoz analyzátorů. Na klíčových výzkumných a výrobních pracovištích na celém světě pracuje více než 25 000 zaměstnanců diagnostické divize. Divize je zaměřena na výzkum, vývoj, marketing a servis produktů a na řešení nejen pro laboratoře, lékaře a pacienty, ale také pro výzkum a průmysl. Pro klinické laboratoře nabízí diagnostická divize v České republice několik řad analyzátorů tak, aby bylo možné vyhovět kapacitním a sortimentním požadavkům každého pracoviště. Testy, které je možné provádět na našich analytických systémech, pomáhají v diagnostickém rozhodovacím procesu lékařům všech odborností. Pokrokové metody přináší prodejní jednotka molekulární diagnostiky (Roche Molecular Diagnostics). Ta poskytuje klientům přístroje a chemikálie pro rutinní použití v molekulární diagnostice. Jde o analyzátory, které umí odhalit původce různých infekčních nemocí, používají se na transfuzních stanicích ke kontrolám dárců krve, ale i ve výzkumné oblasti. Dále Roche poskytuje a vyvíjí mikroanalytické systémy AmpliChip® a jiné metody analýzy genu pro časnou a více specifickou diagnózu nemocí a identifikaci faktorů, které mohou ovlivnit riziko onemocnění, zhoršování nemoci nebo odpověď na léčbu. Všechny tyto přístroje a testy firmy Roche mají CE certifikát. Další prodejní jednotka - aplikovaných věd (Roche Applied Science) nabízí reagencie a přístroje pro využití na vědecko-výzkumných pracovištích, v aplikovaném výzkumu či specializovaných laboratořích.  Prodejní jednotka tkáňové diagnostiky (Roche Tissue Diagnostics) je součástí firmy od r. 2009. Vyvíjí a vyrábí moderní diagnostické přístroje a reagencie pro automatizované hodnocení patologických tkání pacientů s onkologickými a infekčními nemocemi. Tyto produkty jsou používány v histologických laboratořích nemocnic, národních referenčních laboratořích, lékařských výzkumných centrech a na výzkum a vývoj orientovaných farmaceutických společnostech. Tkáňová diagnostika rozšiřuje diagnostické možnosti lékařů a individualizaci léčby vážně nemocných (tzv. personalizovaná medicína). Pod zkratkou POCT (point-of-care-testing) se skrývá provádění měření a testů v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného laboratorního vzdělání na klinických odděleních jako součást péče o pacienta. POCT zahrnuje používání techniky u lůžka pacienta včetně přenosných analyzátorů, v praktických a odborných ambulancích (primární péče) nebo techniky vlastněné pacientem (sebetestování). POCT v nemocničním prostředí, tzn. u lůžka pacienta, je velmi často využíváno na odděleních intenzivní péče, kde je třeba urychlit rozhodovací proces o dalším postupu v péči o pacienta. Nedílnou součástí nabídky jsou softwarové aplikace a propojení informací v nemocničních systémech. Prodejní jednotka Diabetes Care se zabývá diagnostikou a péčí o pacienty s cukrovkou. Nabízí ucelený systém přístrojů Accu-Chek® a unikátní systém edukací, osobního školení a péče o jednotlivé pacienty. Základem jejího portfolia jsou osobní přenosné glukometry a inzulínové pumpy. Nedílnou součástí péče o zákazníky je poskytování služeb logistických, technická péče o analyzátory, komunikace s odbornou i laickou veřejností a sofistikovaný systém řízení kvality procesu.

Naše společnost vydává časopis pro klienty Labor Aktuell.