Politika kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division

Zavazujeme se ke zlepšení zdravotní péče a kvality života lidí a to prostřednictvím propagace, zásobování a servisu bezpečných a efektivních produktů a služeb vysoké kvality souladu s platnými předpisy. (Podle Roche Diagnostics Quality Directive DS 47).

Principy kvality:

Abychom politiku kvality naplnili, zajišťujeme vhodné zdroje, systémy a plány, implementujeme vhodná měření s  účelem:

  • Pochopení kontextu organizace, politiky kvality, její implementace a udržování na všech úrovních organizace,
  • Porozumění a plnění požadavků zákazníka,
  • Plnění globálních a lokálních regulačních požadavků,
  • Zajištění kvality prostřednictvím bezpečných a efektivních procesů,
  • Zlepšování systému kvality prostřednictvím monitorování a kontinuálního zlepšování.

Certifikáty dle normy ISO 9001:2015

pdf ke stažení
pdf ke stažení