• Katalog produktů
cobas® 4800 plně automatická izolace a real-time PCR

cobas® 4800 plně automatická izolace a real-time PCR

cobas® 4800 plně automatická izolace a real-time PCR

spojuje proces plně automatické izolace nukleové kyseliny přímo z primárních a sekundárních vzorkových zkumavek s automatickým nastavením PCR a real-time PCR.

Podrobnější informace

LightCycler® 2.0

LightCycler® 2.0

LightCycler® 2.0

slouží k provádění rychlé PCR (polymerázové řetězové reakce) s detekcí v reálném čase a/nebo ke kvantifikaci cílové NA (nukleové kyseliny) a dále k následné (post-PCR) analýze amplifikované NA analýzou křivky tání.

Podrobnější informace

LightCycler® 480

LightCycler® 480

LightCycler® 480

Přístroj LightCycler® 480 Real-Time PCR System je určen pro velmi přesnou kvantitativní a kvalitativní analýzu nukleových kyselin a genotypizaci v 96 jamkové a 384 jamkové destičce.

Podrobnější informace

LightCycler® 96

LightCycler® 96

LightCycler® 96

Nový LightCycler® 96 System byl vyvinut na základě našich dlouholetých zkušeností s real-time PCR. Je vhodný pro středně velké laboratoře, má moderní, velmi intuitivní software a nabízí výjimečnou přesnost, homogenitu a reporoducibilitu.

Podrobnější informace

Real-Time PCR

Real-Time PCR

Real-Time PCR

Pokud se zabýváte genovou expresí nebo detekcí genetických variant, systémy LightCycler® vám nabídnou mimořádný výkon a potřebnou kapacitu pro vaši laboratoř.

Podrobnější informace