• Katalog produktů
cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test

cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test

cobas® 4800 BRAF V600 Mutation Test

je určen pro detekci mutací V600 genu BRAF v DNA, extrahovaných z lidských kožních melanomů a papilárních karcinomů štítné žlázy (PTC). U melanomů je test pomůckou pro výběr pacientů k léčbě přípravkem Zelboraf (vemurafenib).

Podrobnější informace

COBAS® EGFR Mutation Test

COBAS® EGFR Mutation Test

COBAS® EGFR Mutation Test

je PCR test v reálném čase pro kvalitativní detekci a identifikaci mutací v exonech 18, 19, 20 a 21 genu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v DNA.

Podrobnější informace

cobas® KRAS Mutation Test

cobas® KRAS Mutation Test

cobas® KRAS Mutation Test

je test PCR v reálném čase určený pro identifikaci mutací v kodonech 12, 13 a 61 genu KRAS v DNA pocházející z lidské tkáně s kolorektálním karcinomem (CRC).

Podrobnější informace