NAVIFY™

NAVIFY™ 

Solo_MacBook_new_2.5x1.5_300dpi_V2

Roche Diagnostics Information Solutions (DIS) uvedl novou firemní značku NAVIFY™ představující software na podporu lékařů v jejich rozhodování u pacientů s rakovinou, na základě komplexních dat o pacientovi.

Komplexnost onkologie znamená, že každé individuální terapeutické rozhodnutí je vysoce závislé na datech z různých zdrojů, ať už se jedná o elektronický lékařský záznam, systém archivace zobrazení, patologii nebo laboratorní systém, "omics" - platformy všeho druhu nebo různé mezinárodní výzkumné databáze.

Kliničtí lékaři budou mít možnost lepšího využití dat za účelem učinit správné terapeutické rozhodnutí ve správnou chvíli.

V rámci inovačního procesu řešení NAVIFY ™ Tumor Board byla vyvinuta aplikace pro podporu klinického rozhodnutí, jež umožňuje lékařům přístup k nejoptimálnější terapii a možnostem klinických studií pro pacienta, stejně jako příslušným pokynům a nejnovějším dostupným vědeckým publikacím.

Více informací na https://www.navify.com/