Accu-Chek® Inform II testovací proužky

Accu-Chek Inform II Test Strip Box and Vial

Accu-Chek® Inform II testovací proužky 

Testovací proužky Accu‑Chek® Inform II jsou určeny k použití s glukometry Accu‑Chek® Inform II  ke kvantitativnímu měření glukózových koncentrací v krvi pacienta ve zdravotnickém zařízení. Měření lze provádět na vzorcích čerstvě odebrané kapilární, tepenné nebo novorozenecké krve, a také v žilní krvi ošetřené Li/Na-heparinem nebo EDTA.

Pro nové testovací proužky Accu-Chek® Inform II a Accu-Chek® Performa k měření glukózy v krvi, nepředstavuje interference maltózy při měření problém. Vice na Monitorování glukózy v krvi obsahující maltózuTento dokument (originál v angličtině zde) popisuje potenciální zdroje maltózové interference a klinicky významných hladin maltózy na základě průzkumu studií z poslední doby. Ukazuje také výkonnost nových testovacích proužků Accu-Chek Inform II  k měření glukózy v krvi, zjištěnou při vysokých koncentracích maltózy.

Accu-Chek Inform II System Wave