CoaguChek® INRange

coaguchek-inrange 

CoaguChek® INRange - POC měření koagulace 

Koagulometr CoaguChek® INRange slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT)  z čerstvé kapilární krve. Je určen k použití proškolenými pacienty a jejich příslušnými pečovateli. 

Test protrombinového času (PT) je obecný koagulační test určený ke sledování léčby antagonisty vitaminu K. 
CoaguChek® INRange je určen pouze pro testování u jednoho pacienta. Systém není určen pro použití v profesionálním prostředí.

Samostatné domácí monitorování a vlastní úpravu perorální antikoagulační léčby pomocí hodnot koagulace stanovených systémem CoaguChek® INRange můžete provádět pouze po dohodě s vaším lékařem a po komplexním zaškolení kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. V příbalovém letáku k testovacím proužkům si přečtěte zvláštní poznámky o samostatném domácím monitorování INR.

CoaguChek® INRange umožňuje snadné monitorování koagulace. Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede provede testováním krok za krokem. Kódovací čip, který je dodáván s testovacími proužky CoaguChek® PT Test PST, obsahuje specifické informace o šarži proužků a datu použitelnosti testovacích proužků. Stačí pouze vložit kódovací čip, zapnout měřicí přístroj, vložit testovací proužek a nanést vzorek krve. Měřicí přístroj CoaguChek® INRange změří čas koagulace a zobrazí výsledek. Po skončení měření uloží přístroj výsledek automaticky do paměti.

Princip měření
Testovací proužek CoaguChek® XS PT Test PST obsahuje lyofilizované činidlo (činidlo v suché podobě). Reaktivní složky tohoto činidla tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Po nanesení vzorku tromboplastin aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku měřicí přístroj začne měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy). 

Přístroj nahrazuje CoaguChek® XS, který sice již není v prodejní nabídce pro selfmonitoring, ale je i nadále plně podporován. 

coaguchek-inrange2

Obsah balení

  • Měřicí přístroj CoaguChek® INRange
  • 4 alkalické baterie, 1,5 V, typ AAA (LR03)1
  • Kabel USB
  • Odběrové pero CoaguChek® XS Softclix s návodem k použití
  • Lanceta CoaguChek® Softclix
  • Transportní pouzdro pro systém
  • Uživatelská příručka
  • Stručný návod

Upozorňujeme, že do přístrojů CoaguChek je možné používat pouze alkalické nebo lithiové baterie nejvyšší kategorie, typu AAA (LR03), které jsou vhodné pro zařízení s vysokým odběrem proudu. Nesmí se používat baterie nabíjecí, ani kombinovat různé druhy baterií.
Použití jiných baterií, či kombinace baterií od různých výrobců má zásadní vliv na funkčnost přístroje a přesnost naměřen​ý​ch​ ​hodnot.

CoaguChek® INRange je výrobcem stanovený jako přístroj CE IVD bezúdržbový a v souladu s platnou legislativou NV 453/2004 v platném znění během svého provozu nevyžaduje žádnou pravidelnou kontrolu ani jinou údržbu ze strany výrobce či dodavatele.

Na instruktážní video, jak používat přístroj INRange se můžete podívat ZDE.