CoaguChek® PT testovací proužky

CoaguChek PT vialstrips

CoaguChek® PT testovací proužky 

CoaguChek® PT Test je in-vitro stanovení pro zjištění protrombinového času (PT) na přístroji CoaguChek® Pro II. Test lze použít buď s kapilární, venózní nebo arteriální čerstvou plnou krví.

Souhrn
CoaguChek® PT Test je jednokrokový koagulační test použitím lidského rekombinantního tkáňového faktoru jako aktivátoru. CoaguChek® PT Test lze použít: 

  • pro zjištění protrombinového času u pacientů s podezřením na deficit koagulačních faktorů vnější a společné cesty, s výjimkou fibrinogenu 
  • pro monitorování pacientů léčených orálními koagulans s antagonisty vitaminu K.
CoaguChek aPTT  PT strip

Princip testu
Elektrochemické měření protrombinového času po aktivaci koagulace krve lidským rekombinantním tkáňovým faktorem. Každý testovací proužek má testovací oblast obsahující protrombinovou reagencii. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v jednotkách INR, sekundách nebo v % Quickova testu.

Reagencie 
Testovací proužek obsahuje lidský rekombinantní tkáňový faktor jako aktivátor, stabilizátory a konzervans.