CoaguChek® aPTT testovací proužky

CoaguChek aPTT vial strips

CoaguChek® aPTT testovací proužky 

CoaguChek® aPTT Test je in-vitro stanovení pro zjištění aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) na přístroji CoaguChek Pro II. Test lze použít buď s kapilární, venózní nebo arteriální čerstvou plnou krví.

Souhrn
CoaguChek® aPTT Test je jednokrokový koagulační test využívající celit jako aktivátor a směs definovaných fosfolipidů místo destiček na měření vnitřní koagulační cesty.

CoaguChek® aPTT Test koreluje lineárně s antikoagulačním účinkem heparinu v koncentraci 0,1 a 1,0 IU/mL v krvi. Test CoaguChek aPTT není citlivý na nízkomolekulární hepariny (LMWH) do 05 IU/mL v krvi., CoaguChek® aPTT Test lze použít:

  • pro monitorování léčby nefrakcionovaným heparinem.
  • pro zjištění aktivovaného částečného tromboplastinového času pacientů s podezřením na deficit koagulačních faktorů vnitřní a společné cesty, s výjimkou fibrinogenu.
CoaguChek aPTT  PT strip

Princip testu
Elektrochemické měření aktivovaného částečného tromboplastinového času po aktivaci krevní koagulace s celitem. Každý testovací proužek má testovací oblast obsahující reagencii pro stanovení aPTT. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v sekundách odpovídajících plazmě.

Reagencie
Testovací proužek obsahuje celit jako aktivátor, definovanou směs fosfolipidů a stabilizátory.

CoaguChek aPTT - 2x24ct Box_Vial_stand-alone