CoaguChek® Pro II

coaguchek-pro-ii

CoaguChek® Pro II - POC profesionální měření koagulace 

Koagulometr CoaguChek® Pro II slouží ke kvantitativnímu stanovení protrombinového času (PT/hodnoty Quickova testu/INR) a aktivovaného částečného tromboplastinového času (aPTT) s použitím kapilární,žilní nebo arteriální čerstvé plné krve bez přidaných protisrážlivých činidel. Jde o koagulometr pro profesionální použití určený k provozu jak v ambulancích, tak na nemocničních odděleních, kde usnadňuje měření koagulace a po připojení do systému správy dat i evidenci a sdílení výsledků. Je opatřen čtečkou čárových kódů (pro skenování ID pacienta a operátora) a dotykovým displejem. Samotná práce s přístrojem je velmi jednoduchá - zapnout koagulometr, vložit testovací proužek a kódový čip, nanést vzorek krve. Krev se smísí s reagenciemi na testovacím proužku a koagulometr určí zobrazí hodnotu času srážení. V závislosti na zvolených parametrech testu přístroj zobrazí přibližně po jedné minutě výsledek PT nebo po několika minutách výsledek aPTT. Po měření koagulometr automaticky uloží výsledky měření do paměti spolu s datem, časem a ID pacienta (a ID uživatele, pokud je tato funkce povolena).

Koagulometr vás pomocí ikon a pokynů na displeji provede krok za krokem celým měřením. Každá krabička testovacích proužků má vlastní kódový čip, který obsahuje specifické informace o testovacích proužcích příslušné šarže, jako např. datum exspirace a kalibrační údaje. Koagulometr CoaguChek® Pro II je možné prostřednictvím přenosné základní jednotky (dodávané samostatně) nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace (jen 
u verze W−LAN) připojit k systému správy dat (Data Management System, DMS). Koagulometr CoaguChek® Pro II podporuje výměnu dat pomocí standardu POCT1A. Systémy řízení dat umožňují rozšíření bezpečnostních funkcí koagulometru, jako například aktivaci blokování uživatelů a přenos dat do LIS nebo NIS (HIS). Vedle tohoto přímého výstupu mohou být výsledky uloženy do QR kódů, které mohou být naskenovány pomocí čtečky QR kódů nebo mobilního telefonu. Technické podrobnosti jsou uvedeny v příručkách přenosné základní jednotky a vašeho DMS.
 

Princip měření
PT
Proužek CoaguChek® PT Test obsahuje lyofilizovanou reagencii. Reakční složky této reagencie tvoří tromboplastin a peptidový substrát. Tromboplastin po nanesení vzorku aktivuje koagulaci, která vede ke vzniku trombinu. V tomto okamžiku začne koagulometr měřit čas. Enzym trombin štěpí peptidový substrát a generuje přitom elektrochemický signál. V závislosti na době, která uplyne do jeho prvního objevení, je pak tento signál pomocí algoritmu převeden na obvyklé jednotky koagulace (INR, %Quick, sekundy) a přístroj zobrazí výsledek.
Parametr: PT
mezinárodní normalizovaný poměr (INR)
kombinace INR/sekundy
kombinace INR/% Quick
aPTT
Elektrochemické měření aktivovaného částečného tromboplastinového času po aktivaci krevní koagulace s celitem.
Testovací proužek CoaguChek® aPTT Test má testovací oblast obsahující reagencie ( celit jako aktivátor, definovanou směs fosfolipidů, sypký materiál,stabilizátory, konzervans a aditiva) pro stanovení aPTT. Při aplikaci krve se reagencie rozpustí a proběhne elektrochemická reakce, která se převede do hodnoty času srážení. Hodnota času srážení se zobrazí na displeji přístroje v sekundách odpovídajících plazmě.
Parametr: aPTT sekundy  

coaguchek-pro-ii2

Obsah balení

  • Přístroj CoaguChek® Pro II
  • Univerzální bateriový blok
  • Napájecí zdroj
  • Uživatelská příručka (tištěná verze)
  • CD ROM (obsahující PDF soubory s uživatelskou příručkou v dalších jazycích

Pro použití v profesionální praxi doporučujeme odběrový systém profesionálních autolancet AccuChek® Safe – T Pro Plus.