cobas® 4800 CT/NG Test

cobas® 4800 CT/NG Test 

LightCycler-SeptiFast

Test cobas® 4800 CT/NG je in vitro test prováděný pomocí amplifikace nukleové kyseliny, který slouží ke kvalitativní detekci Chlamydia trachomatis (CT) a/nebo Neisseria gonorrhoeae (NG) ve vzorcích. Tento Test využívá amplifikaci cílové DNA metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) a hybridizace nukleové kyseliny k detekci DNA Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae z endocervikálních výtěrů, lékařem odebraných vaginálních výtěrů, lékařem instruovaných samoodběrů vaginálních výtěrů a mužské a ženské moči v médiu cobas® PCR Media (Roche Molecular Systems, Inc.) a cervikální vzorky v roztoku PreservCyt® Solution (Hologic, Inc.). Tento test je určen k diagnostice i jako screeningový nástroj u symptomatických i nesymptomatických populací.

Příbalové letáky k testům cobas® 4800 v českém jazyce naleznete zde.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com