cobas® 4800 HPV Test

cobas® 4800 HPV Test 

LightCycler-SeptiFast

 

 

Test cobas® 4800 pro detekci lidského papilloma viru (HPV) je kvalitativní test in vitro pro detekci lidského papilloma viru v pacientských vzorcích. Test využívá amplifikace cílové DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) a hybridizace nukleové kyseliny pro detekci 14 vysoce rizikových (HR) HPV typů v jedné analýze. Test specificky detekuje (typy) HPV 16 a HPV 18 a současně detekuje i ostatní vysoce rizikové typy (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68) v klinicky relevantních infekčních hladinách. 

Odběrové zkumavky Roche Cell Collection Medium, validované pro komplexní řešení v rámci cervikálního screeningu, jsou určeny k uchovávání a transportu buněk používaných k molekulárně biologickému testování (cobas® HPV Test) a/nebo k přípravě Pap cytologických preparátů, včetně cytologie CINtec® PLUS.

Příbalové letáky k testům cobas® 4800 v českém jazyce naleznete zde.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com