cobas® 4800 System

cobas® 4800 plně automatická izolace a real-time PCR 

cobas-x-4800

Systém cobas® 4800 představuje prostředí pro kvalitativní in vitro stanovení amplifikované nukleové kyseliny pro detekci Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) a Human Papilloma Virus (HPV) v klinických vzorcích. Systém cobas® 4800 spojuje proces plně automatické izolace nukleové kyseliny přímo z primárních a sekundárních vzorkových zkumavek s automatickým nastavením PCR a real-time PCR.

Základními vlastnostmi jsou:

  • Plně integrovaná příprava vzorku
  • Amplifikace a detekce pomocí real-time PCR
  • Minimální ruční práce
  • Vícenásobné typy vzorků
  • Vícenásobné testy z jedné soupravy
  • CT/NG a HPV stanovení
  • Onkoprediktivní testy cobas® 4800 BRAF, cobas® 4800 EGFR, cobas® 4800 KRAS
  • Genotypizace HPV
  • Intuitivní a snadné ovládání pomocí průvodce pracovním procesem

Příbalový leták daného testu poskytuje informace o přípravě reagencií a nakládání s nimi a o soupravě pro izolaci DNA společně s návodem na ruční uspořádání PCR na mikrotitrační destičce. Pro každý test je vytvořena podobná specifická Uživatelská příručka.

Příbalové letáky pro testy na systém cobas® 4800 v češtině naleznete zde.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com