cobas® 6500

cobas® 6500 - modulární automatický analyzátor moči 

Cobas_u6500_u601u701_web

Řada analyzátorů moči cobas® 6500 poskytuje plně automatizované řešení na modulární platformě, určené pro laboratoře, které zpracovávají 100-1000 vzorků moči denně. Analyzátor cobas  u 601 provádí plně automatizované vyšetření moči pomocí testovacích proužků a analyzátor cobas u 701 plně automatizované mikroskopické vyšetření močového sedimentu s výhodou reálných snímků.

Analyzátor pro mikroskopii cobas u 701 posouvá zlatý standard v oblasti mikroskopického vyšetření moči standardizací a automatizací všech manuálních kroků. Odstraňuje výkyvy způsobené obsluhou, významně omezuje zásahy obsluhujících pracovníků a zvyšuje efektivitu.

Analyzátor moči  cobas u 601 automatizuje všechny manuální kroky a poskytuje vysoce kvalitní výsledky díky osvědčené jedinečné technologii reagenčního proužku, podložené 50 lety zkušeností s analýzou moči a inovacemi. Minimalizuje zásahy obsluhujících pracovníků a posiluje přitom důvěru ve výsledky.

Oba samostatně stojící analyzátory, cobas u 601 a cobas u 701, lze na místě vylepšit propojením do jediné platformy s automatickým transportem vzorků celým systémem a kontinuálním vkládáním vzorků moči.

Řada močových analyzátorů cobas® 6500 výrazně zvyšuje produktivitu a efektivitu vyšetření moči, protože omezuje na minimum manuální zásahy a optimalizuje pracovní proces.