Elecsys® NT-proBNP

Elecsys® NT-proBNP 

BNP_ picture1

Jediná patentovaná a klinicky validovaná metoda stanovení NT‑proBNP, jejíž rozhodovací hodnoty jsou v přímé shodě s doporučeními ESC 2016.

Srdeční selhání (HF) je chronický stav postihující miliony pacientů na celém světě a navzdory dostupné léčbě zůstává úmrtnost i počet hospitalizací vysoká.1

1 z 5 pacientů zemře do 1 roku od diagnózy, zároveň se u těchto pacientů vyskytuje náhlá srdeční smrt 6—9krát častěji než u běžné populace.2

Více než 1 ze 2 pacientů zemře během 5 let, přičemž míra přežití je nižší než u rozšířených typů rakovin, jako je rakovina střeva, prsu a prostaty.1

 Lepší management HF je klíčem ke zlepšení výsledků pacientů a výsledné kvality života.1,3,4

Elecsys® NT-proBNP - spolehlivý vždy, kdy je třeba, po celou dobu péče o pacienta se srdečním selháním
Společnost Roche se více než 15 let věnuje klinickým studiím, která ověřují kvality biomarkeru NT-proBNP a jeho klinické využití. Díky tomu si můžete být jistí při rozhodování v každé fázi péče o pacienta se srdečním selháním.5-6

Diagnostika
Počáteční test pro diagnózu před echokardiografií v akutním a neakutním stavu pacienta

Péče o pacienta během pobytu v nemocnici
Prognostický biomarker pro posouzení závažnosti onemocnění při přijetí do nemocnice a při plánování další léčby po propuštění pacienta

Monitorování nemoci
Biomarker pro průběžné monitorování průběhu onemocnění nebo zlepšení stavu pacienta

 • Elecsys® NT-proBNP má klinicky ověřené cut-off hodnoty pro diagnózu srdečního selhání a podporu klinické interpretace.7-12
 • Elecsys®  NT-proBNP je jediný marker NT-proBNP, který byl testován v PARADIGM-HF a jehož interpretace byla klinicky validována.13
 • Elecsys®  NT-proBNP je klinicky validován a může podpořit vaše rozhodování v diagnostických postupech řešení srdečního selhání v neakutní i akutní fázi onemocnění.13
 • Elecsys® NT-proBNP lze analyzovat na modulech cobas e v laboratořích klinické biochemie a také přenosným přístrojem POC cobas h 232.

Elecsys® NT-proBNP

Doba trvání testu  

9 minut pro STATIM test

Materiál vzorku

heparin, plazma EDTA a sérum

Objem vzorku

50 μL

Rozsah měření

5—35 000 ng/L

 

Mezilehlá preciznost

2,9 — 6,1 %

Stabilita vzorku

3 dny při pokojové teplotě nebo i déle při 4 °C

 

Použitá literatura

 1. World Heart Failure Alliance. White Paper: Heart failure, preventing disease and death worldwide. Web: https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/WHFA-whitepaper-15-May-14.pdf
 2. Rosamond et al. (2008). Circulation 117(4), e25–146
 3. Cowie, M.R. et al. (2013) Improving care for patients are acute heart failure. Retrieved from: http://www.oxfordhealthpolicyforum.org/reports/acute-heart-failure/improving-care-for-patients-with-acute-heart-failure
 4. Krumholz HM, et al. (2009). Patterns of hospital performance in acute myocardial infarction and heart failure 30-day mortality and readmission. Circ Cardiovasc Qual Outcomes.;2(5):407-413
 5. Francis et al. (2016). J Am Coll CArdil. 67(3), 330–337
 6. PubMed Central®: search results for “Roche NT-proBNP heart failure”. Accessed on January 2018, 23rd
 7. Taylor et al. (2017). Br J Gen Pract. 2017 Feb; 67(655), e94–e102
 8. Januzzi et al. (2018). J Am Coll Cardiol 71(11), 1191–1200
 9. Taylor et al. (2017). Efficacy and Mechanism Evaluation, No. 4.3. National Institute for Health Research. ISSN 2050–4365. [Accessed on January 2018, 23rd]
 10. British Heart Foundation and the All-Party Parliamentary Group on Heart Disease (2016). Focus on Heart Failure. Report accessible on https://www.bhf.org.uk/get-involved/campaigning/inquiry-into-living-with-heart-failure [Accessed on January 2018, 23rd]
 11. Hildebrandt et al. (2010). Eur Heart J. 31(15), 1881–1889
 12. Januzzi et al. (2006). Eur Heart J, 27(3), 330–337
 13. Ponikowski et al. (2016). Eur Heart J 37(27), 2129–2200.