Elecsys® sFlt-1/PlGF

Elecsys® sFlt-1/PlGF 

PE_picture1

Predikce a diagnostice preeklampsie


Preeklampsie je vážná multisystémová komplikace těhotenství, která nastává v 3—5 % těhotenství a je jednou z hlavních příčin mateřské a perinatální morbidity a mortality.1-3

Preeklampsie je definována jako nově zjištěná hypertenze a proteinurie po 20. týdnu gestace. Klinická prezentace preeklampsie a následný klinický průběh onemocnění se mohou výrazně lišit, což činí predikci, diagnózu a hodnocení progrese onemocnění obtížnými.1-3

Bylo prokázáno, že angiogenní faktory (sFlt-1 a PIGF) hrají důležitou roli v patogenezi preeklampsie. Cirkulující faktory lze v krvi matky detekovat již 2—5 týdnů před manifestací klinických projevů preeklampsie.1-3

PE_picture4

Studie PROGNOSIS

(Prediction of Short-Term Outcome in pregnant Women with Suspected Preeclampsia Study; N Engl J Med 2016) 

Studie PROGNOSIS je první multicentrickou, prospektivní, dvojitě zaslepenou a na velkém objemu vzorků založenou studií (více než 1 270 těhotných žen na 30 místech ve 14 zemích celého světa), která demonstruje prognostickou roli testů Roche Elecsys® jednak v predikci absence preeklampsie, eklampsie a HELLP syndromu pro období jednoho týdne, jednak v predikci rozvoje preeklampsie, eklampsie a HELLP syndromu v průběhu následujích 4 týdnů u žen s klinickými symptomy.

PE_picture2

Význam studie PROGNOSIS:

 • Odvodila a validovala poměr sFlt-1/PlGF metodou Roche Elecsys®.
 • Určila hodnoty poměru pro krátkodobou predikci a diagnostiku preeklampsie s excelentní NPV (negativní prediktivní hodnotou) 99,3 % pro tento test.
 • n = 1 050 žen, věk ≥ 18 let, gestační týden 20(+0) – 36(+6).
 • Výsledky studie jsou nepřenositelné na testy jiného výrobce.

 

PE_picture3

Elecsys® sFlt-1

Doba trvání testu  

18 min

Materiál vzorku

sérum

Objem vzorku

20 μl

Rozsah měření

10—85 000 pg/ml

Elecsys® PlGF

Doba trvání testu  

18 min

Materiál vzorku

sérum

Objem vzorku

50 μl

Rozsah měření

3– 10 000 pg/ml

Použitá literatura

 1. Verlohren, S., et al. (2012). Am J Obstet Gynecol 206(1), e1-8.
 2. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202(161), e1-11.
 3. Verlohren, S., et al. (2014). Hypertension 63(2), 346-352.
 4. Hund, M., et al. (2014). BMC Pregnancy and Childbirth 14, 324.
 5. Zeisler, H., et al. (2016). N Engl J Med 374(1), 13-22.
 6. Hund, M., et al. (2015). Hypertens Pregnancy 34(1), 102-115.
 7. Klein, E., et al. (2014). PLoS ONE 11(5), e0156013.
 8. O’Gorman, N., et al. (2016). Am J Obstet Gynecol. 2016 Jan;214(1):103.e1-103.e12.
 9. Tsiakkas A., et al. (2016). Ultrasound Obstet Gynecol 47, 472–477. 
 10. Poon, I., et al. (2009). Hypertension 53(5), 812-818.
 11. Poon, L. C., et al. (2014). Prenat Diagn 34(7), 618-627.
 12. Akolekar, R., et al. (2011). Prenat Diagn 31, 66-74.
 13. Akolekar, R., et al. (2013). Fetal Diagn Ther 33(1), 8-15.