Elecsys® total PSA a free PSA

Elecsys® total PSA a free PSA 

PSA_picture2

Elecsys® total PSA

Elecsys® total PSA je kvantitativní diagnostický test in vitro pro stanovení celkového (volného + vázaného) prostatického specifického antigenu (tPSA) v lidském séru a plazmě.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější rakovinou u mužů a hlavní příčinou úmrtí na rakovinu u mužů.1 Brzká detekce zajišťuje včasný management léčby dříve, než by mohla rakovina prostaty způsobit potenciálně smrtelné onemocnění.2

Screeningové přístupy snížily úmrtnost na karcinom prostaty Evropě i USA.3,4,5

Nejpoužívanější screeningové testy ca prostaty jsou digitální rektální vyšetření (DRE) v kombinaci se sérovým total PSA.6 Směrnice doporučují PSA screening u mužů s vyšším rizikem rozvoje ca prostaty (rizikové faktory – věk, rodinná anamnéza atd.)7,8,9

Total PSA může být také použito k aktivnímu sledování a hodnocení odpovědi na léčbu.10

Elecsys® free PSA

Elecsys® free PSA je specifický antigen prostaty (free PSA) pro kvantitativní stanovení free PSA v lidském séru a plazmě.

Až 80 % mužů se zvýšenou celkovou hladinou total PSA 4,0–10 ng/ml nemá rakovinu prostaty.11 U mužů s mírně zvýšeným total PSA (3–10 ng/ml) pomáhá free PSA rozlišovat mezi benigními a maligními stavy a snižuje počet prováděných biopsií.12,13,14

Poměr free/total PSA (% free PSA) detekuje 95 % karcinomů prostaty a zabraňuje zbytečné biopsii u 20 % mužů bez karcinomu prostaty (při použití cut-off hodnoty 25%).15

 

Poměr Elecsys® total PSA a free PSA

 • Elecsys® total PSA a free PSA mají vysoce spolehlivou vypovídající hodnotu.16
 • S prokázanou konzistencí mezi jednotlivými šaržemi je Elecsys® total PSA vhodný pro monitorování rakoviny prostaty.17
 • Tento poměr je užitečný jako pomůcka při odlišení rakoviny prostaty od benigních stavů prostaty u mužů ve věku 50 let a starších, u kterých výsledek vyšetření per rectum (DRE) nepřineslo podezření na rakovinu prostaty a hodnota Elecsys® total PSA byla v rozmezí 4–10 ng/ml. Pro potvrzení diagnózy rakoviny prostaty je nutná biopsie.

Guidelines standardy

 

PSA_picture3

Elecsys® total PSA

Doba trvání testu  

18 min

Materiál vzorku

sérum, Li-heparin, plazma K3-EDTA

Objem vzorku

20 μl

Detekční limit

0,002 ng/ml (cobas e 411)

0,003 ng/ml (cobas e 601, cobas e 602)

0,014 ng/ml (cobas e 801)

Rozsah měření

0,002—100 ng/ml (cobas e 411)

0,003—100 ng/ml (cobas e 601, cobas e 602)

Elecsys® free PSA

Doba trvání testu  

18 min

Materiál vzorku

sérum, Li-heparin, plazma K3-EDTA

Objem vzorku

20 μl

Detekční limit

≤ 0,01 ng/ml

0,014 ng/ml (cobas e 801)

Rozsah měření

0,01 – 50 ng/ml

 

Použitá literatura

 1. GLOBOCAN 2012. Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. Available at: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Last accessed: 16 March 2017.
 2. Esserman, L., Shieh, Y. & Thompson, I. Rethinking screening for breast cancer and prostate cancer. JAMA 302, 1685–1692 (2009).
 3. Siegel, R., Naishadham, D. & Jemal, A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J. Clin. 62, 10–29 (2012).
 4. Schröder, M.D. et al; N Engl J Med 2009;360:1320–8.
 5. Bray, F., Lortet-Tieulent, J., Ferlay, J., Forman, D. & Auvinen, A. Prostate cancer incidence and mortality trends in 37 European countries: an overview. Eur. J. Cancer 46, 3040–3052 (2010).
 6. Roobol, M.J, Carlsson, S.V. Risk stratification in prostate cancer screening. Nat Rev Urol 2013;10:38–48.
 7. Wolf, A.M., et al. American Cancer Society guideline for the early detection of prostate cancer: update 2010. CA Cancer J Clin 2010;60:70–98.
 8. NCCN Guidelines. Prostate cancer early detection. Version 2.2016. J Natl Compr Canc Netw 2016;14:509–19.
 9. Mottet, N., et al. EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol 2017;71:618–29.
 10. AUA Guidelines for the management of clinically localized prostate cancer: 2017 update version.
 11. Catalona, W.J., et al. Measurement of prostate-specific antigen in serum as a screening test for prostate cancer. N Engl J Med 1991;324:1156–61.
 12. Catalona, W.J., et al. Prostate cancer detection in men with serum PSA concentrations of 2.6 to 4.0 ng/mL and benign prostate examination. Enhancement of specificity with free PSA measurements. JAMA 1997;277:1452–5.
 13. Abrahamsson, P.A., et al. Molecular forms of serum prostatespecific antigen. The clinical value of percent free prostatespecific antigen. Urol Clin North Am 1997;24:353–65.
 14. Catalona, W.J., et al. Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA 1995;274:1214–20.
 15. Catalona, W.J., et al. Use of the percentage of free prostatespecific antigen to enhance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicenter clinical trial. JAMA 1998;279:1542–7.
 16. Yilmaz, H., et al. Percentage of free prostate-specific antigen (PSA) is a useful method in deciding to perform prostate biopsy with higher core numbers in patients with low PSA cut-off values. 
 17. Kaohsiung, J. Med Sci. 2015;31:315–9.
 18. Elecsys total PSA method sheet.