Elecsys® Troponin T

Elecsys® Troponin T 

TNT_ Picture1

Rychlá diagnóza je rozhodující, protože každé 30minutové zpoždění mezi symptomy a léčbou zvyšuje roční úmrtnost o 7,5 %.1,2

 • Ischemické srdeční choroby jsou hlavní příčinou smrti v západním světě.3 
 • Detekce nárůstu/snížení hladiny troponinu je základem diagnostiky infarktu myokardu.4

 

Jediná metoda stanovení vysoce senzitivního troponinu T, která poskytuje výjimečně přesné a spolehlivé hodnoty s možností zrychlení diagnostiky ze 3 na 1 hodinu.

 • Urychlení diagnostického procesu pro potvrzení/vyvrácení AMI do 1 nebo 3 hodin s použitím vysoce senzitivního troponinu T (TnT-hs), který je schválen směrnicemi Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro akutní koronární syndrom (ACS) bez zvýšení segmentu ST.5
 • Účinek TnT-hs 0/1hodinového algoritmu je potvrzený třemi multicentrickými studiemi na více než 3 038 pacientech a výsledky ukazují, že > 75 % pacientů je roztříděno podle závažnosti do 1 hodiny.6,7,8
 • Vysoká negativní prediktivní hodnota (99,1 % — 100 %) a nízká míra třicetidenní úmrtnosti (0,0 % — 0,2 %) potvrdily bezpečnost tohoto přístupu pro brzké propuštění.6,7,8

Není troponin jako troponin.

TNT_Picture2

Zavedení Elecsys® TnT-hs v běžné praxi pomáhá:

 • Zkrátit čas diagnostiky a zlepšit péči o pacienta9,10
 • Snížit potřebu ergometrie o více než 30 %9
 • Zkrátit délku pobytu na pohotovosti o téměř 80 minut a přispět k úspoře nákladů9,10
 • Identifikovat více rizikových pacientů, bez nárůstů finančních nákladů11

Shodné výsledky mezi laboratorními platformami Roche CARDIAC POC Troponin T a Troponin T-hs

Roche TnT-hs a POC TnT nabízejí okamžitou cut-off hladinu pro rule-in (≈ 50 ng/l) AMI,  která umožňuje vhodnou léčbu začít dříve.5,12

Roche TnT-hs splňuje definici vysoce citlivého troponinového testu podle Mezinárodní federace klinické chemie (IFCC).

TNT_Picture3png

Roche Troponin T-high sensitive (TnT-hs)

Doba trvání testu  

9 minut pro STATIM test

99. percentil horního limitu referenčního rozmezí   

14 ng/L (pg/mL)

10% přesnost CV    

13 ng/L (pg/mL)

Materiál vzorku

Heparin, plasma EDTA a sérum

 

Použitá literatura

 1. De Lucca, G. et al (2004). Circulation 109(10), 1223-5.
 2. Montalescot, G. et al (2007). Eur Heart J 28, 1409-17.
 3. Roger, L.V. (2007). Med Clin North Am 91(4), 537-52.
 4. Thygesen, K. et al. (2012). J. Am. Coll Cardiol; 60:1581-98.
 5. Roffi, M. et al. (2015). Eur Heart J 2016; 37(3):267-315.
 6. Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med; 172(16):1211-8.
 7. Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ; 187(8): E243-52.
 8. Mueller, C. et al. (2016). Annal Emerg Med.;68(1):76-87.
 9. Twerenbold, R. et al. (2016). Eur Heart J. 2016 Nov 21; 37(44):3324-3332.
 10. Ambavane, A. et al. (2017), PLoS One 12(11), e0187662.
 11. Eggers, K.M. et al. (2016). Eur Heart J 2016 Aug 7;37(30):2417-24.
 12. Stengaard, C. et al (2013). Am J Cardiol 112, 1361-6.
 13. Apple, F.S. et al. (2015). Clin, Biochem.; 48(4-5):201-3.
 14. Roche Troponin T hs and Troponin T hs STAT package insert 2016-18.
 15. Saenger, A.K. et al. (2011). Clin Chim Acta; 412(9-10):748-54.