cobas b 121

cobas b 121 POC system with AQC unit

 

 

cobas b 121 system 

cobas b 121 je modulární analyzátor k měření krevních plynů, elektrolytů, celkového hemoglobinu, saturace kyslíkem a hematokritu v plné krvi, krevním séru, plazmě, acetátových a hydrogenuhličitanových dialyzačních roztocích a kontrolním materiálu.

Přístroj již není v nabídce, je však stále plně podporován.