cobas b 123

cobas b 123 POC system

cobas b 123 - systém POC 

cobas b 123  je POC analyzátor k měření pH, krevních plynů (BG), elektrolytů (ISE), hematokritu (Hct), metabolitů (Glu, Lac), celkového hemoglobinu (tHb), derivátů hemoglobinu (O2Hb, HHb, COHb, MetHb), saturace hemoglobinu kyslíkem (SO2) a novorozeneckého bilirubinu (a) (Bili). Kromě toho cobas b 123 POC systém provádí výpočty odvozených parametrů.

Je určen pro měření v ordinaci či u lůžka pacienta, tzv. Point-of-Care, a v laboratoři.

Jako volitelné součásti jsou k dispozici vestavěný modul AutoQC a oxymetrový modul.

V závislosti na konfiguraci vybavení, použité senzorové kazetě Sensor Cartridge a kontejneru Fluid Pack měří následující parametry lidské plné krve a kontrolního materiálu:

Verze přístroje Měřené parametry Volitelné moduly
cobas b 123<1> systém pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,
Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac
 
cobas b 123<2> systém pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,
Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac
AutoQC modul
cobas b 123<3> systém pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,
Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac,tHb, 
O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili
Oxymetrový modul
cobas b 123<4> systém

pH, BG (PO2, PCO2), ISE (Na+, K+,
Cl–, Ca2+), Hct, Glu, Lac, tHb,
O2Hb, HHb, COHb, MetHb, SO2, Bili

AutoQC & oxymetrový modul