cobas b 221

cobas b 221 POC system

cobas b 221 analyzátor krevních plynů 

cobas b 221 je stolní modulární analyzátor krevních plynů s integrovaným vysouvacím modulem AutoQC, který je volitelným příslušenstvím.

Podle kombinace a konfigurace lze v plné krvi, séru, plazmě, acetátových a bikarbonátových dialyzačních roztocích a kontrolním materiálu měřit následující parametry:

  • pH 
  • Krevní plyny - BG (PO2, PCO2)
  • Elektrolyty - ISE (Na+, K+, Cl–, Ca2+)
  • Hematokrit (Hct)
  • Metabolity - MSS
  • Celkový hemoglobin (tHb)
  • Saturace kyslíkem (SO2)
  • Deriváty hemoglobinu - COOX (O2Hb, HHb, COHb, MetHb)
  • Bilirubin (u novorozenců)

Systém se dodává v následujících konfiguracích:

cobas b 221<2> systém BG, pH, COOX, Bili
cobas b 221<4> systém BG, pH, ISE, Hct, COOX, Bili
cobas b 221<6> systém BG, pH, ISE, Hct, MSS, COOX, Bili

Během měření či kalibrace nebo jiných procesů je možné současně pracovat s databází, provádět některá nastavení nebo zobrazovat obecné informace.

Jednotlivé vzájemně nezávislé programové režimy jsou vymezeny takto:

Analyzátor Měření, kontrolní měření, systém, kalibrace,
běžně používané funkce (rychlý přístup)
Nastavení Nastavení přístroje
Databáze Údaje o pacientech, měřeních, kalibracích,
kontrole kvality a přístroji
Info