cobas BGE link

cobas BGE link - systém pro správu analyzátorů krevních plynů POC 

Vzdálená správa POC analyzátorů krevních plynů umožňuje:

  • Přehledné zobrazení stavu kalibrací, kontrol a provozních náplní všech připojených analyzátorů
  • Možnost přímého ovládání analyzátorů pomocí „Screen sharing“
  • Přenos výsledků měření vzorků a QC do databáze cobas bge link
  • Možnost připojení do LIS/HIS
cobas_bge_link