cobas e-services

cobas e-services - vzdálená správa přístrojů a dokumentace 

cobas e-services_II
cobas e-support  cobas e-library cobas e-Lab-Performance
umožňuje expertům  společnosti Roche dálkovou správu analyzátorů. Díky tomu je možné operativní řešení a pomoc při nepředvídatelných událostech.

distribuce vždy aktuálních a relevantních informací/dokumentů až na místo určení prostřednictvím cobas link.

Tuto databázi lze využít i bez připojení cobas link prostřednictvím e-LabDoc.

nabízí tvorbu individuálních přehledů a reportů, vlastní přehledy a optimalizace provozu, historie šarží a QC benchmark.

cobas link – počítač, komunikační brána mezi analytickými systémy v laboratoři a TeleServiceNet.

cobas e-library - elektronická knihovna, která garantuje vždy aktuální databázi informací a eliminuje možnost vzniku chyb při ručním zadávání. cobas e-library je základní funkcí cobas linku a je povinná pro všechny modulární systémy cobas.

e-barcodes (e-BC) – specifické nastavení analyzátoru pro daný test, hodnoty kalibrátorů a kontrol;

e-package inserts (e-PI) – instrukce k použití, hodnoty kalibrátorů a kontrol, důležitá upozornění, reasignace hodnot.  Adobe Pdf- file.