COBAS® EGFR Mutation Test

COBAS® EGFR Mutation Test 

cobas-EGFR-Mutation-Test

Test mutace genu EGFR je PCR test v reálném čase pro kvalitativní detekci a identifikaci mutací v exonech 18, 19, 20 a 21 genu receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v DNA získané z formalínem stabilizovaných lidských nádorových tkání nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v parafínu (FFPET). Test je určen k identifikaci pacientů s pokročilým NSCLC, jejichž nádory mají mutace v exonech 18, 19, 20 a 21 genu receptoru EGFR, a k výběru pacientů pro léčbu inhibitory (malé molekuly) tyrozinkinázové aktivity (TKI), které působí na EGFR. Vzorky jsou zpracovány pomocí soupravy pro ruční přípravu vzorků DNA a analyzátoru cobas® 4800 pro automatizovanou amplifikaci a detekci.

Příbalové letáky pro testy na zařízení cobas® 4800 v češtině zde.

Pro kompletní nabídku produktů Ro

che Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com