cobas h 232

1466774305151

cobas h 232 - systém POC 

cobas h 232 je přístroj pro kvantitativní vyhodnocení imunotestů s použitím techniky značení zlatem. Rychlé diagnostické testy na proužcích dostupných pro tento přístroj umožňují účinnou diagnózu a vyhodnocení kardiovaskulárních nemocí. Vyhodnocení těchto testů pomocí přístroje cobas h 232 kombinuje výhody rychlé diagnózy s lepší klinickou interpretací kvantitativních hodnot (v porovnání s kvalitativními testy). Navíc automatické vyhodnocení zajišťuje spolehlivější výsledky díky eliminaci potenciálních zdrojů chyb spojených s vizuálním čtením.

Čtení lze provést přímo na místě odběru vzorků krve. Přístroj cobas h 232 je proto ideální pro použití na urgentních příjmech, jednotkách intenzivní péče, odborných ambulancích či v sanitách, kardiology ale i praktickými lékaři. Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání: vložíte do něj nepoužitý proužek a nanesete vzorek.

1491893963435
cobas_h232_assays

K dispozici jsou následující testy:

Kardiální markery Thromboembolický marker
Troponin T D-dimer
CK-MB  
Myoglobin  
NT-proBNP  

Po uplynutí reakční doby přístroj poskytne kvantitativní výsledek, u některých testů je navíc dispozici i kvalitativní výsledek.

Přístroj cobas h 232 se může prostřednictvím přenosné dokovací stanice společnosti Roche (k dispozici samostatně) připojit k systému pro správu dat (DMS). Přístroj cobas h 232 podporuje výměnu dat prostřednictvím standardního protokolu POCT1A. Systémy pro správu dat mohou přispět k rozšíření bezpečnostních funkcí přístroje nebo například aktivovat přenos dat do LIS či HIS.

cobas_h232_dokovaci_stanice