cobas IT middleware

cobas IT middleware 

cobas IT middleware je v laboratoři integračním prvkem, který je z hlediska datových a řídích procesů pro pohyb vzorku umístěn mezi LIS a preanalytické, analytické a postanalytické systémy. Připojené analyzátory mohou být různých typů a od různých dodavatelů. Je to modulární systém složený z funkčních prvků, které jsou aktivovány podle potřeb zákazníka.

cobas_IT_middleware

Komunikace a připojení systémů:

  • Analytické systémy:
    Propojuje LIS a systémy Roche. Kromě toho umožňuje připojit i analyzátory jiných dodavatelů.
  • Spolupráce s preanalytickými automaty:
    cITm je základním stavebním kamenem při spojení se systémy Roche pro automatizaci pre a postanalytických procesů. Jedná se o systémy cobas p 312,   cobas p 512, cobas p 612, cobas® connection modules (CCM),  cobas® 8100, cobas p 501 a cobas p 701.
  • Komunikace s LIS:
    Podporuje různé typy komunikačních protokolů (ASTM, HL7). Je možné připojit i několik LIS systémů – komunikace s více laboratořemi na víceoborové řešení.