cobas p 501 a cobas p 701

cobas_post_analytical_unit

cobas p 501 a cobas p 701 postanalytické systémy 

Systémy pro archivaci vzorků - cobas p 501 a cobas p 701. Oba modely se liší kapacitou skladovaných vzorků. Pracují on-line anebo off-line, provádí automatické zátkování a odzátkování vzorků. Zaručují dodržení definovaných skladovacích podmínek a automatické vyřazení exspirovaných vzorků po uplynutí požadované doby skladování.

 • Rychlé a snadné uskladnění i vyhledání vzorků-optimalizace zdrojů
 • Samostatně stojící anebo v lince s preanalytickou částí cobas® 8100 nebo cobas® connection modules (CCM) - optimalizace procesů
 • Automatické vyřazování vzorků - zvýšení bezpečnosti na pracovišti
 • Vysoká skladovací kapacita až 13 500 vzorků u cobas p 501 a až 27 000 vzorků u cobas p 701 - kapacita bez kompromisů
 • Kontinuální monitoring skladovacích podmínek a kompletní návaznost procesů
 • Rozšířitelné přímo na místě - tak jak jste zvyklí u modulárních systémů Roche.

Stavební prvky:

 • cobas p 312 “Kolibřík” samostatně stojící miniaturní třídič vzorků, „odzátkovač“ a archivační systém
 • cobas p 512 - samostatně stojící automatický třídič vzorků, „odzátkovač“ a archivační systém
 • cobas p 612 – samostatně stojící automatický aliquoter, třídič vzorků, „odzátkovač“, zařízení pro označování sekundárních zkumavek BC, „zátkovací“ systém, archivační systém
 • cobas p 471 centrifugační jednotka
 • cobas p 671 centrifugační jednotka vysokého výkonu k přímému připojení k cobas p 612 anebo cobas p 512
 • cobas® 8100 modulární preanalytická linka velkého výkonu s přímým napojením na analyzátory cobas®.
 • cobas® connection modules (CCM) - propojovací linky mezi systémy cobas p 612 anebo cobas p 512 a analyzátory.
 • cobas p 501 a cobas p 701 pro automatickou archivaci vzorků.