cobas p 512 a cobas p 612

samostatně stojící preanalytické systémy

cobas p 512 a cobas p 612 preanalytické systémy 

cobas_p_512_praeanalytische_einheit

 

 

 

cobas p 512 je zařízení, které provádí automatický příjem, třídění, „odzátkování“ a archivaci primárních zkumavek. Snímá jak gumová, tak šroubovací víčka všech běžných typů primárních zkumavek. Tyto zkumavky jsou pak tříděny do stojánků. Možnost přidat zátkovací modul.

cobas_p_612_praeanalytische_einheit

cobas p 612 -zařízení provádí automatický příjem, třídění, „odzátkování“ primárních zkumavek. Snímá jak gumová, tak šroubovací víčka. Oproti cobas p 512 (RSD Pro) automatizuje úkoly spojené s vytvářením sekundárních zkumavek (aliquotů): rozpipetovává vzorek, označuje sekundární zkumavky čárovým kódem a třídí primární zkumavky i aliquoty. Možnost použití zátkovacího modulu.