cobas t 511 - nový koagulometr

cobas t 511 - nový koagulometr 

cobas_t_511

Přístroj cobas t 511 je společně s větším cobas t 711 prvním koagulometrem na trhu, který využívá reagenční kazety, velmi oblíbené v klinické chemii. Koncept reagenčních kazet usnadňuje obsluhu analyzátoru a software kontrolní jednotky umožňuje naprogramovat automatickou přípravu reagencií podle potřeby laboratoře, tzv. Walk Away Reagent Management. Veškeré pozice pro uchovávání reagencií v přístroji jsou chlazené, čím je zaručena jak velká stabilita reagencií na palubě, tak snížení finančních nákladů. Systémy jsou otevřené a umožňují rovněž použití diagnostik jiných výrobců.

Velmi komfortní funkcí koagulometru cobas t 511 je možnost doplňování vzorků, reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušit nebo zastavit chod přístroje. Automatické testování integrity vzorků (HIL) zvyšuje kvalitu výsledků. Možnost vkládat uzavřené primární zkumavky od různých výrobců minimalizuje riziko kontaminace nebo potenciální infikace obsluhujícího personálu. Další funkcí, kterou přístroj nabízí, je automatická rotace primárních zkumavek ve stojánku pro načtení čárového kódu.

Plně automatizovaný management reagencií

  • Časová úspora
  • Flexibilita při plánování analýz
  • Standardizovaná příprava reagencií

Průběžné doplňování reagencií

  • Kontinuální provoz
  • Možnost průběžně doplňovat reagencie a spotřební materiál
  • Vysoká kapacita umožňující automatický provoz bez nutné obsluhy

Pipetování z uzavřených zkumavek i reagenčních kazet

  • Možnost současné analýzy vzorků z otevřených i uzavřených zkumavek
  • Možnost použít zkumavky od různých výrobců
  • Pipetování z uzavřených zkumavek i reagenčních kazet, eliminace rizika kontaminace a infekce