cobas® TaqScreen DPX Test

cobas® TaqScreen DPX Test - HAV a Parvo B19 screeningový NAT test 

cobas-TaqMan-MTB-Test_open

Test cobas® TaqScreen DPX pro použití se systémem cobas s 201 je test založený na amplifikaci nukleové kyseliny in vitro určený pro přímou kvantifikaci DNA genotypů 1, 2 a 3 parvoviru B19 a přímou kvalitativní detekci RNA genotypů I, II a III viru hepatitidy A (HAV) v lidské plazmě. Test cobas®TaqScreen DPX je určen jako mezioperační test pouze ke kvantifikaci DNA parvoviru B19 nebo ke kvantifikaci DNA parvoviru B19 a současně k detekci RNA viru hepatitidy A v plazmě určené pro další zpracování. Je možné použít plazmu z plné krve (získanou plazmu) nebo plazmu odebranou aferézou (dárcovskou plazmu). Plazmu od všech dárců nebo ze směsí je možné testovat jako jednotlivé vzorky nebo ve směsích skládajících se z alikvotních podílů jednotlivých vzorků.

Tento test není určen pro použití u vzorků pupečníkové krve.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka pro stanovení diagnózy.

Příbalové letáky pro testy cobas® TaqScreen v češtině naleznete zde.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com