cobas® TaqScreen MPX Test

cobas® TaqScreen MPX Test - HIV, HCV a HBV screeningový NAT test 

LightCycler-SeptiFast

Test cobas® TaqScreen MPX, který je určen pro použití se systémem cobas s 201, je kvalitativní in vitro test pro přímé zjištění lidského viru selhání imunity typu 1 (HIV-1) skupiny M RNA, lidského viru selhání imunity typu 1 skupiny O RNA, lidského viru selhání imunity typu 2 (HIV-2) RNA, viru Hepatitidy C (HCV) RNA a viru Hepatitidy B (HBV) DNA v lidské plazmě. Tento test je určen pro sreeningové testy dárců krve ke zjištění HIV-1 skupiny M, HIV-1 skupiny O, HIV-2, HCV RNA a HBV DNA ve vzorcích plazmy od jednotlivých dárců krve, včetně dárců plné krve, složek krve a dalších žijících dárců. Tento test je také určen pro screening jednotlivých dárců orgánů a tkání, pokud jsou vzorky získávané ze žijícího dárce.

Plazma od všech dárců může být otestována jako jednotlivé vzorky. U dárců plné krve a složek krve mohou být vzorky plazmy testovány jednotlivě nebo na panelech obsahujících stejné alikvotní části jednotlivých vzorků spolu se sérologickými testy na HIV, HCV nebo HBV. Tento test není určen pro použití jako pomůcka pro stanovení diagnózy.

Příbalové letáky pro testy cobas® TaqScreen v češtině naleznete zde.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com