Combur 10 Test® - proužky pro analýzu moči

Combur 10 Test® močové proužky pro vizuální hodnocení i analyzátory 

Combur_10_prouzky

Testování moči pomocí proužků je významné při renálních, močových, jaterních a metabolických poruchách.

Testovací proužky pro semikvantitativní stanovení relativní hustoty, pH, leukocytů, dusitanu, proteinu, glukózy, ketonů, urobilinogenu, bilirubinu a krve v moči.

Combur 10 Test ®UX jsou vhodné pro vizuální hodnocení a dále reflektanční fotometrií analyzátorem Urisys 1100® nebo Urilux S.

Upozornění: Testovací proužky Combur 10 Test®UX nejsou vhodné pro použití s Miditronem, Miditronem Junior a Miditronem Junior II.

Combur 10 Test® M je možné vyhodnotit vizuálně  a také pomocí analyzátorů pro rozbor moče Miditron MMiditron Junior II, cobas u 411 a Urisys 1800®.

Upozornění:
Testovací proužky Combur 10 Test® M nejsou vhodné pro použití s analyzátory Urisys 1100® nebo Urilux S.