LightCycler® 2.0

LightCycler® 2.0 

LightCycler-20

Přístroj LightCycler® 2.0 Instrument slouží k provádění rychlé PCR (polymerázové řetězové reakce) s detekcí v reálném čase a/nebo ke kvantifikaci cílové NA (nukleové kyseliny) a dále k následné (post-PCR) analýze amplifikované NA analýzou křivky tání.

Přístroj LightCycler® 2.0 Instrument je určen pro diagnostické aplikace in vitro ve spojení se soupravami reagencií LightCycler®, které vyrábí firma Roche a jež jsou označeny k použití pro diagnostické účely (podle pracovního postupu uvedeného v příbalové informaci příslušné soupravy reagencií LightCycler®). Přístroj LightCycler® 2.0 Instrument lze využívat také v biologickém výzkumu, při analýze potravin a v soudních a dalších laboratorních disciplínách, kde se požaduje použití PCR a analýza křivky tání.

Přístroj již není v nabídce, je však stále podporován.

Více informací o produktu v anglickém jazyce je k dispozici na stránkách roche-applied-science.com.

Pro kompletní nabídku produktů Roche Molekulární diagnostiky navštivte http://molecular.roche.com