LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test 

LINEAR-ARRAY-Detection-Kit

Genotypizační test LINEAR ARRAY HPV (Lidský papilloma virus) je kvalitativní in vitro test pro detekci lidského papilloma viru v klinických vzorcích. Test využívá amplifikaci cílové DNA metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) a hybridizace nukleové kyseliny a detekuje třicet sedm genotypů anogenitální HPV DNA [6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 a CP6108] v cervikálních buňkách odebraných do roztoku PreservCyt®

Příbalové letáky pro testy Linear Array v češtině zde.

Pro úplnou nabídku produktu Roche Molekulární diagnostika prosím navštivte http://molecular.roche.com