Real-Time Ready

Real-Time Ready 

RealTimeReady

Pro analýzu genové exprese použijte naše v laboratoři ověřené Real-Time Ready panely pro všechny anotované geny lidského, myšího a krysího genomu.

Více informací v angličtině naleznete zde: