Nejčastější otázky zákazníků a odpovědi

Spojené s fungováním Centra zákaznické podpory ve Varšavě (RCSC)

 

Jakou podporu mohu od Centra zákaznické podpory ve Varšavě očekávat?

Vaši podporu bude zajišťovat společně tým mezinárodního Centra zákaznické podpory a Vám známých servisních techniků a aplikačních specialistů v Praze. Zavoláte-li do RCSC, Vaše požadavky budou zaznamenány a s využitím dálkové správy analytických systémů posouzeny přímo pracovníky RCSC. V případě nutné konzultace či osobní návštěvy servisního technika nebo aplikačního specialisty bude váš požadavek neprodleně předán k řešení lokálním servisním technikům a aplikačním specialistům. Podpora v českém a slovenském jazyce bude zajišťována v těchto segmentech: Laboratorní přístroje (SWA), Hospital Point of Care (HosPOC), Automatizace, laboratorní procesy a TI (WF/IT), dále tkáňová diagnostika (TD) a molekulární diagnostika (MD) v pracovních dnech 7:00 – 17:00 hod. Prosíme, obracejte se na RCSC rovněž v případech kdy potřebujete poskytnout informace o produktech, zaslat dokumentaci k produktům a podobně. RCSC Vám bude plně k dispozici zejména pro řešení požadavků, které nevyžadují osobní návštěvu Vašeho pracoviště.

stitek_vse_web_

Jaké výhody Vám volání do RCSC poskytne?

  • Do RCSC voláte bezplatně, v pracovní době RCSC od 7:00 – 17:00 hod se vždy dovoláte.
  • Pracovníci RCSC Vám budou neustále k dispozici.
  • Každý váš telefonát a požadavek bude přijat odpovědným pracovníkem RCSC, zaznamenán a jeho řešení bezprostředně zahájeno ve spolupráci pracovníků RCSC a lokálních specialistů
  • Pracovníci RCSC budou v neustálém kontaktu s kolegy z jiných zemí a tudíž budou moci konzultovat v reálném čase jakékoli Vaše požadavky
  • Součástí RCSC bude i školící a tréninkové centrum, kde budou k dispozici hlavní analytické systémy pro simulaci složitějších případů.

Mohu nadále využívat podpory místních servisních techniků a aplikačních specialistů?

Všichni Vám známí servisní technici a aplikačních specialisté Vám budou nadále k dispozici. Dovolujeme si Vás požádat, abyste využívali centra zákaznické podpory vždy pro prvotní kontakt a věříme, že si brzy vytvoříte s kolegy ve Varšavě stejně dobré vztahy jako s místními servisními techniky a aplikačními specialisty. RCSC prosím volejte i v případě, kdy je zřejmé, že bude nutná návštěva místního servisního technika nebo aplikačního specialisty. Váš požadavek bude zaznamenán a předán ihned k řešení příslušné osobě.

Co nebude zajišťovat centrum zákaznické podpory ve Varšavě?

  • RCSC nebude zajišťovat podporu mimo pracovní dobu centra tj. v pracovních dnech 17:00 – 7:00 a o víkendech. V tuto dobu se dovoláte na místního sloužícího servisního technika.
  • RCSC nebude zajišťovat plánované servisní aktivity jako pravidelné údržby, aktualizace systémů spojené plánovanou návštěvou a podobně, školení uživatelů analytických systémů a vlastní servisní výkony.
  • RCSC nebude zajišťovat logistické služby typu objednávek reagencií a spotřebního materiálu. Veškeré záležitosti tohoto druhu směrujte prosím na naše oddělení logistiky.