Pohledávky a závazky

Stav pohledávek a závazků vyřizuje

Pejsova

Alena Pejšová
+420 220 382 589

 e-mail.

Pomůže Vám vyřešit:

  • zápočet dobropisů nebo přeplatků
  • faktury zaplacené pod jiným variabilním symbolem
  • faktury zaplacené s jinou částkou, než je na faktuře vyznačena.

Pečlivě s Vámi probere všechny případné nesrovnalosti a dořeší je ke spokojenosti obou stran.